hej alla grabar åkk gumor nu siter ja åkk jästblågar på alis finna blåg.
 
ja hetter stefan åkk ä 7 år gamal. ja gilar at spela fotbål åkk varra me kåmpisarr. ner ja ä me mina kåmpisar så bruckar vi leka me pinar åkk kotar , de ä råligt!!!!!!!!!